روستای بیدخون

  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
20
عبدل | پنجشنبه 29 تير 1396
نمای ایران | پنجشنبه 29 تير 139600
سپاس
همسایگان هزارقله هزار در جنوب کرمان پس از دریافت نزولات اسمانی ان را سخاوتمندانه بین همسایگان خود تقسیم میکند شهر ها و روستاهای اطراف در اواسط خردادماه هم همچنان از هوای سرد بهاری لذت میبرند و شبها بدون لباس گرم تحمل هوای بیرون غیر ممکن میکند ...
باغ سنگیباغی با درختانی که میوه آن سنگ است !
خانه کدخدابازسازی خانه قدیمی در روستای تاریخی بهرامجرد در کرمان
زنبق های وحشی ساردوئیهزنبق های وحشی در اردیبهشت ماه گل می دهند
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروستایبیدخون
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی