منظره کوهستانی - لاله های واژگون

  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
مناظر کوهستانی زاگرس مرکزی در شمال فارس(بخش سده) در نیمه دوم فروردین تا اواسط خرداد وصف ناپذیر است. طبیعت آرامش‌بخش، غذای روح آدمی است بدان حد که حتی دیدن تصاویر زیبای طبیعت هم به انسان آرامش می‌بخشد.احمد | يكشنبه 29 اسفند 1395
نمای ایران سپاسدوشنبه 30 اسفند 1395 | 5 سال پیش
عبدل بسیار عالیسه‌شنبه 1 فروردين 1396 | 5 سال پیش
عدنان بسیار زیباستيكشنبه 6 فروردين 1396 | 5 سال پیش