منظره کوهستانی - لاله های واژگون

  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
احمد خدابندهيكشنبه 29 اسفند 1395 | 6 سال پیشمناظر کوهستانی زاگرس مرکزی در شمال فارس(بخش سده) در نیمه دوم فروردین تا اواسط خرداد وصف ناپذیر است. طبیعت آرامش‌بخش، غذای روح آدمی است بدان حد که حتی دیدن تصاویر زیبای طبیعت هم به انسان آرامش می‌بخشد.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهسدهفارسلاله واژگون1577 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 30 اسفند 1395 | 6 سال پیش
عبدل بسیار عالیسه‌شنبه 1 فروردين 1396 | 6 سال پیش
عدنان بسیار زیباستيكشنبه 6 فروردين 1396 | 6 سال پیش