فین در خواب صبحگاهی

  • فین در خواب صبحگاهی
  • فین در خواب صبحگاهی
عبدل شعبانیيكشنبه 15 فروردين 1395 | 8 سال پیشدسته‌بندیهرمزگانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهفینخوابصبحگاهی1483 بازدید
جمال زیباستدوشنبه 23 فروردين 1395 | 8 سال پیش
آرام واقعا لحظه های سحر وطلوع آفتاب لحظه های نابی جمعه 3 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیش
حامد زیباستشنبه 18 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیش
عطاءاله بسیار زیباست. من برای خلوت کردن به آن قلعه میرفتم يكشنبه 19 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیش
عطاءاله نزدیک قلعه و در باسگاه بودميكشنبه 19 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیش
  • کاشت پاجوش خرمانخل خرما از طریق کاشت پاجوش ان تکثیر میشود که پاجوش ها را از بوته اصلی جدا و در مکان دیگری کشت میکنند ولی بعد از انقلاب کشت بافت هم در ازمایشگاه توسط دانشمندان ایرانی حاصل شد نخلهای مقاوم و گونه های مرغوب از طریق کشت بافت هم تکثیر میکنند
  • نان محلی بالاتابهنان بالاتابه در مناطقی از هرمزگان پخت میشود که در فین به آن بالاتابه میگویند این نان صبحانه و داغ صرف میشود
  • گنجر / سریشدرختچه ای است چند ساله که تا 2 متر رشد میکند. از شیره آن که از تنه اش تراوش میشود چسب سریش درست میکنند و در کوهستان های فین و مناطقی از جنوب حاجی آباد می روید
  • سرگذشت خرماخرما ها پس از جمع اوری برای مصرف خانه از ان بر میدارند وبقیه برای فروش بسته بندی و نا مرغوب ها را برای مصرف دام که انرا خشک میکنند تا در زمستان همراه با علوفه به مصرف دام برسانند
  • آبگیرعمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن ...