طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایران

  • طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایران
  • طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایران
دشت ساردو بر بلندای کوه های زاگرس جنوبی ،،مرتفع ترین دشت ایران است ودر تابستان ،، گردشگران جنوب ایران را که ازدست گرمای افسار گسیخته در فرارند ،،را در آغوش گرفته وبا کوه های بلندش ،چمنزارها وگندم زار های وسیع وسبزش ،چشمه های جوشان وبسیار سردش ، گلهای وحشی واز همه رنگش ،،میوه های سردسیری و محصولات جالیزی بسیار خوش طعمش ،،هوای خنک با عطر گل محمدی وگیاهان دارویی خوش عطرش ،،،ومردمان سخاوتمند ،مهمان نواز وخوش قلبش ،،،،از مسافران عاشق طبیعت ایران پذیرایی می کند ،،،،،،مریم | دوشنبه 14 دی 13941627 بازدید
عبدل منطقه ای بسیار دلنشین و آرام و سرد حتی در مردادماه از توابع جیرفت (سبزواران )در همسایگی کویر و گرما دوشنبه 14 دی 1394 | 7 سال پیش
مریم محمدی ساردو مریم محمدی ساردو هموند از شنبه 23 آبان 1394کارشناس حسابداری ،،،وعاشق طبیعت ایران