تمشک های وحشی ساردو

تمشک های وحشی ساردو
تمشک میوه ای لذیذ که هر بیننده ای را به سوی خود میکشد و گردشگران شهر دربهشت در طبیعت روستا زخم تیغ را به جان میخرند تا به میوه لذیذ ان برسندمریم | دوشنبه 23 آذر 13941149 بازدید
عبدل خیلی لذیذ است در روستای دلفارد از این تمشک ها خوردم سه‌شنبه 24 آذر 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیتمشکوحشیساردو
مریم محمدی ساردو مریم محمدی ساردو هموند از شنبه 23 آبان 1394کارشناس حسابداری ،،،وعاشق طبیعت ایران