تمشک های وحشی ساردو

تمشک های وحشی ساردو
مریم محمدی ساردو دوشنبه 23 آذر 1394 | 8 سال پیشتمشک میوه ای لذیذ که هر بیننده ای را به سوی خود میکشد و گردشگران شهر دربهشت در طبیعت روستا زخم تیغ را به جان میخرند تا به میوه لذیذ ان برسنددسته‌بندیکرمانگیاهان و جانورانکلید‌واژهتمشکوحشیساردو1392 بازدید
عبدل خیلی لذیذ است در روستای دلفارد از این تمشک ها خوردم سه‌شنبه 24 آذر 1394 | 8 سال پیش