زرشک وحشی

زرشک وحشی
مریم | دوشنبه 23 آذر 13941027 بازدید
عبدل زیباست دوشنبه 23 آذر 1394 | 6 سال پیش
زنبق های وحشی ساردوئیهزنبق های وحشی در اردیبهشت ماه گل می دهند
طبیعت روستای فراش ساردودربهشت و مناطق اطراف دارای آب و هوای معتدل و ...
تمشک های وحشی ساردوتمشک میوه ای لذیذ که هر بیننده ای را به سوی خود میکشد
طبیعت ساردو مرتفع ترین دشت ایرانبخش ساردو از توابع شهرستان جیرفت ،استان کرمان ، مرتفع ترین دشت ایران است با طبیعتی فوق العاده وزمستان های برفی وطولانی وبهار وتابستان دلپذیر وبسیار خنک
واژه کلیدیزرشکوحشی
مریم محمدی ساردو مریم محمدی ساردو هموند از شنبه 23 آبان 1394کارشناس حسابداری ،،،وعاشق طبیعت ایران