كشف نقش ارابه ی چهار چرخ 6000 ساله

  • كشف نقش ارابه ی چهار چرخ 6000 ساله
  • كشف نقش ارابه ی چهار چرخ 6000 ساله
محمد ناصری فردسه‌شنبه 5 آبان 1394 | 8 سال پیشنقش ارابه چهار چرخ كه چرخ های آن از جنس چوب هستند و حیوان كشنده آن به گمان نگارنده گونه ای گاو اهلی بوده كه ما امروز اثری از آن نمی بینیم. اختراع چرخ در عرصه زیست و تمدن بشری نقش بسزایی داشته كه كشف این آثار نشان از درایت و هوشمندی ساكنین این سرزمین دارد. قدمت این اثر با توجه به جهت و شیب بوم به قبل از هزاره چهارم ق.م می رسد. این نقوش برای نخستین بار است كه در ایران كشف و معرفی می شوند. محل : تیمره كشف : محمد ناصری فردirna.irدسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیکلید‌واژهكشفنقشارابهچهارچرخ60002404 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 5 آبان 1394 | 8 سال پیش
بابک بسیار جالب و هیجان انگیز است. سپاس آقای دکتر ناصری جمعه 15 آبان 1394 | 8 سال پیش