شالیزار شهر راسک

شالیزار شهر راسک
برنج از سال ها ی بسیار قبل قوت غالب مردم بیشتر شهرها و روستاهای بلوچستان بوده و از دیرباز در سرباز.راسک.قصرقند.نیکشهر و اکثر روستاهای جنوب استان سیستان و بلوچستان کشت میشده و در سال های نه چندان دور مورد داد و ستد در بازار و نزد فروشندگان دوره گرد و مردم کوهستان و روستاها بوده است.و اینک انواع برنج بصورت اصلاح شده کاشت و برداشت میشود.عطاءاله | يكشنبه 5 مهر 13941389 بازدید
عبدل زیبا و سرسبزشنبه 18 مهر 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیشالیزارراسک