شالیزار شهر راسک

شالیزار شهر راسک
برنج از سال ها ی بسیار قبل قوت غالب مردم بیشتر شهرها و روستاهای بلوچستان بوده و از دیرباز در سرباز.راسک.قصرقند.نیکشهر و اکثر روستاهای جنوب استان سیستان و بلوچستان کشت میشده و در سال های نه چندان دور مورد داد و ستد در بازار و نزد فروشندگان دوره گرد و مردم کوهستان و روستاها بوده است.و اینک انواع برنج بصورت اصلاح شده کاشت و برداشت میشود.عطاءاله | يكشنبه 5 مهر 13941240 بازدید
عبدل زیبا و سرسبزشنبه 18 مهر 1394 | 7 سال پیش
راسکشهر راسک در شب
رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
واژه کلیدیشالیزارراسک