یک برش بندر / از داخل دریا

یک برش بندر / از داخل دریا
عبدل شعبانیچهارشنبه 31 تير 1394 | 8 سال پیشنمای ساحلی بندرعباس از داخل دریادسته‌بندیهرمزگانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهبندر1564 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش
جمال واقعا قشنگهجمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش
  • معبد هندوهامعبد هندوها در خیابان اصلی و مرکز تجاری شهر بندرعباس نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند
  • استان هرمزگان
  • ماهیگیریماهیگیری تفریحی
  • قمریاین پرندگان زمستان را در جنوب میگذرانند و تابستان به شهرهای شمالی تر که هوای خنکتری دارند...
  • جشن صبح گاهی مرغان ماهی خوارمرغان ماهی خوار که بعضی از انها به اندازه لاشخور بزرگ هستند زمستان مهمان خلیج فارس و شهر بندرعباس هستند