یک برش بندر / از داخل دریا

یک برش بندر / از داخل دریا
نمای ساحلی بندرعباس از داخل دریاعبدل | چهارشنبه 31 تير 13941234 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 2 مرداد 1394 | 7 سال پیش
جمال واقعا قشنگهجمعه 2 مرداد 1394 | 7 سال پیش
معبد هندوهامعبد هندوها در خیابان اصلی و مرکز تجاری شهر بندرعباس نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند
ماهیگیریماهیگیری تفریحی
قمریاین پرندگان زمستان را در جنوب میگذرانند و تابستان به شهرهای شمالی تر که هوای خنکتری دارند...
جشن صبح گاهی مرغان ماهی خوارمرغان ماهی خوار که بعضی از انها به اندازه لاشخور بزرگ هستند زمستان مهمان خلیج فارس و شهر بندرعباس هستند
واژه کلیدیبندر
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی