شلوار بندری - زنان هرمزگان

شلوار بندری - زنان هرمزگان
عبدل شعبانیيكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشزنان بندری روی دم پاچه شلوار یا با چرخ های گلدوزی آنرا گلدوزی میکنند و برای شلوارهای مجلسی آنرا با نوار های بافته شده از خوس و گلابتون تزیین میکنند. در تمام ایران لباسهای محلی به طریقی بافته و سوزن دوزی و تزیین میشوندfincity89.blogsky.comدسته‌بندیلباس های محلیهرمزگانکلید‌واژهشلواربندریزنانهرمزگان1976 بازدید