محصولات جنگلی ماسوله

  • محصولات جنگلی ماسوله
  • محصولات جنگلی ماسوله
مهرداد زینلیانيكشنبه 23 فروردين 1394 | 9 سال پیشگردش در بازارچه های محلی ماسوله با آن بافت زیبا و سنتی و طبیعت زیبای منطقه بسیار لذت بخش است. لذت گردش در ماسوله با تماشا و خرید محصولات خوشمزه جنگلی بیشتر می شود.دسته‌بندیغذاهای سنتیگیلانکلید‌واژهبازارمحصولاتجنگلماسولهمسابقه1827 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 24 فروردين 1394 | 9 سال پیش