مشتا

مشتا
هنگام جزر کامل استاد صیاد به دریا رفته و در نقطه مخصوص که عمق اب مناسب باشد شروع به کاشتن چوب های نگهدارنده میکند و پس از کاشت چوبها تورها به ان متصل شده و کار ساخت تمام است . هنگام مد کامل اب . ماهیانی که همراه اب به سمت ساحل امده باشدند در امتداد تور مسیر خزانه مشتا را طی خواهند کرد و بدام خواهند افتاد و دوباره هنگام جزر کامل صیاد می اید و ماهیان گرفتار شده در مشتا را جمع اوری میکند . پرندگان صیاد هم روی چوب ها نشسته منتظر بالاامدن اب و ماهیان می مانند تا سهم خود را از این سفره خدادادی بردارند در تمام طول ساحل جنوب میتوان مشرف به روستاهای ساحلی و شهرهای ساحلی مشتا را از نزدیک دیدعبدل | سه‌شنبه 19 اسفند 1393
شب در ساحل بندرعباسنمای شب شهر بندرعباس از ساحل
قمریاین پرندگان زمستان را در جنوب میگذرانند و تابستان به شهرهای شمالی تر که هوای خنکتری دارند...
ماهیگیریماهیگیری تفریحی
یک برش بندر / از داخل دریانمای ساحلی بندرعباس از داخل دریا
صنایع دستی و بازار محلیصنایع دستی زنان هرمزگان بیشتر بافت نوارهای رنگی با نخ و خوس و گلابتون و برای شلوار بندری (شلوار محلی زنانه) و پولک دوزی و خوس دوزی روی پارچه تور و روسریهای (دستار) خاص زنان بندری . و بخشی از بازار محلی زنان دست فروش در حال فروش مهیاوه و سوراغ . سوس مخصوصی که از ماهی مخصوص درست میشود و در نواحی جنوب هرمزگان . بوشهر جنوب فارس و دیگر نوار جنوبی ایران تا کشور های حاشیه خلیج فارس مصرف میشود
واژه کلیدیمشتا
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی