لندینگ کرافت

لندینگ کرافت
جمال زعیمی یزدیپنجشنبه 7 اسفند 1393 | 9 سال پیشمسافران نوروزی همراه با خودروهایشان جهت ورود به جزیره قشم سوار بر لندینگ کرافتهای مستقر در بندر پل میشوند. در ایام نوروز این شناورها بصورت شبانه روزی مشغول انتقال مسافران نوروزی همراه با خودروهایشان هستند. تجربه این سفر کوتاه دریایی بسیار لذت بخش و فراموش نشدنی خواهد بود. عکس: جمال زعیمی - نوروز 93دسته‌بندیهرمزگانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهقشمبندر830 بازدید
عبدل درود بر شما مهندس زعیمی عزیزشنبه 9 اسفند 1393 | 9 سال پیش