بندر کنارک

  • بندر کنارک
  • بندر کنارک
  • بندر کنارک
  • بندر کنارک
  • بندر کنارک
  • بندر کنارک
بندر کنارک در جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان در 30 کیلومتر چابهار است 20
میثم | شنبه 2 اسفند 1393
فرصاد | پنجشنبه 7 اسفند 139300
واقعا عکس هایی زیبایی  هستند تشکر
چابهاربندر چابهار
گل افشان کهیرگل افشان کهیر، در مسیر چابهار به جاسک، نزدیک روستای کهیر. گل افشان ها در واقع چشمه هایی هستند که به جای آب از آنها گل فوران می کند. خروج این گل و خشک...
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
میثم عضویت از يكشنبه 23 مرداد 1390