بندر پل

  • بندر پل
  • بندر پل
جمال زعیمی یزدیيكشنبه 26 بهمن 1393 | 8 سال پیشجهت ورود به جزیره قشم بوسیله کشتی های ویژه (با هزینه 60 هزار تومان برای رفت و برگشت در نوروز 93)میتوانید از این بندر استفاده کنید. این کشتی ها در ایام نوروز بصورت 24 ساعته فعال میباشند. تجربه بسیار جالبی است که پیشنهاد میکنم حتما تجربه کنید. عکس : جمال زعیمی یزدی - نوروز 93دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاهرمزگانکلید‌واژهبندر989 بازدید