پل زمانخان

پل زمانخان
هادی کراییيكشنبه 26 بهمن 1393 | 9 سال پیشپل زمان خان یکی از بناهای با ارزش و قدیمی شهر سامان واقع در شهرستان سامان است که دارای دو دهانه ، ۳۰ متر طول و ارتفاع ۱۲ متر است. پل زمانخان بر روی رودخانه زاینده رود بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در ۲۲ کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد.دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهزمانخان1447 بازدید
عبدل پر آب و خروشان يكشنبه 17 اسفند 1393 | 9 سال پیش
مهدی بسیار زیبا امسال من تا شهر کرد اومدم قسمت نشد اینجا بیایم بااین تصویر تصمیم گرفتم حتما بیامشنبه 6 شهريور 1395 | 7 سال پیش