آغر

آغر
قارچ وحشی ( در فصل بهار پس از بارندگی ) از زیر زمین سر بیرون میاورد مردم محلی و اعراب خلیج نشین مشتری ان هستند گران قیمت است00
عبدل | يكشنبه 4 آبان 1393
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآغرقارچ وحشی
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی