رد پای هنرسنگ تا هنر سفال

رد پای هنرسنگ تا هنر سفال
محمد ناصری فردشنبه 29 شهريور 1393 | 9 سال پیشادامه ردپای هنر سنگ Petroglyphs درون غار ها و كوه های ایران (1000- 15000 ق.م) بر روی سفالینه های ماقبل تاریخی نقاط مختلف ایران (5200 - 5400 ق.م ) هم به زیبایی تمام قابل رصد است. این شباهت ها در نقاط مختلف ایران تا حتی در آسیای میانه و قفقاز نیز دیده می شود بطوری كه گویی یك هنرمند طی هزاران سال اقدام به خلق آن همه آثار هنری در نقاطی بسیار بعید از هم نموده است؟! اینها اسناد دست اولی هستند كه نشان از روح لطیف و عظمت یك ملت دارد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاایلامکلید‌واژهپایهنرسنگهنرسفال1515 بازدید
بابک آقای دکتر ناصری فرد عزیز، از مطالب ارزشمند و جذاب و عکس های فوق العاده شما بسیار لذت می برم. سپاسسه‌شنبه 29 مهر 1393 | 9 سال پیش
محمد ممنونم عزيز. يكشنبه 5 بهمن 1393 | 9 سال پیش
تقی درود بر استادپنجشنبه 28 اسفند 1393 | 9 سال پیش