رد پای هنرسنگ تا هنر سفال

ادامه ردپای هنر سنگ Petroglyphs درون غار ها و كوه های ایران (1000- 15000 ق.م) بر روی سفالینه های ماقبل تاریخی نقاط مختلف ایران (5200 - 5400 ق.م ) هم ...

رد پای هنرسنگ تا هنر سفال
محمد ناصری فردشنبه 29 شهريور 1393 | 10 سال پیشادامه ردپای هنر سنگ Petroglyphs درون غار ها و كوه های ایران (1000- 15000 ق.م) بر روی سفالینه های ماقبل تاریخی نقاط مختلف ایران (5200 - 5400 ق.م ) هم به زیبایی تمام قابل رصد است. این شباهت ها در نقاط مختلف ایران تا حتی در آسیای میانه و قفقاز نیز دیده می شود بطوری كه گویی یك هنرمند طی هزاران سال اقدام به خلق آن همه آثار هنری در نقاطی بسیار بعید از هم نموده است؟! اینها اسناد دست اولی هستند كه نشان از روح لطیف و عظمت یك ملت دارد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاایلامکلید‌واژهپایهنرسنگهنرسفال16280 بازدید
بابک آقای دکتر ناصری فرد عزیز، از مطالب ارزشمند و جذاب و عکس های فوق العاده شما بسیار لذت می برم. سپاسسه‌شنبه 29 مهر 1393 | 10 سال پیش
محمد ممنونم عزيز. يكشنبه 5 بهمن 1393 | 10 سال پیش
تقی درود بر استادپنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10 سال پیش
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیجاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد
به یاد شهیدان راه طبیعتبابک ارجمندیبابک ارجمندیبه یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار
درخت کهنسالنجمه فرشینجمه فرشیدرخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
تقی قاسمیتقی قاسمیبه مناسبت روز جهانی زمین پاکزمین،خاکستری است؛آسمان خاکستری،در زمانه خاکستری،به کدام فردای سبز می اندیشیم؟  انسان امروز،می اندیشد که مالک زمین است،حال آنکه خود،روزی خوراک زمین خواهد شد.
بی زباننجمه فرشینجمه فرشیبی زباندرختان نمیتوانند از درد خویش سخن بگویند.
کبیرکوهسمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیکبیرکوهمناظر طبیعی یال جنوبی کبیرکوه
طاقدیس سمندسمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیطاقدیس سمندتپه ماهورهای سازند گورپی
طبیعت ایلامسمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیطبیعت ایلامرودخانه ورازان در طاقدیس سمند