بلندی های دیلمان در لباس بهار

بلندی های دیلمان در لباس بهار
این عکس متعلق به اطراف روستای پش از ارتفاعات دیلمان می باشد.مجید حاجی | چهارشنبه 9 مرداد 13921157 بازدید
عبدل هنگام فرودین که رساند زما درود بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود کز سبزه و بنفشه وگلهای رنگ رنگ گویی بهشت ز آسمان آمده فروددوشنبه 27 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش