بلندی های دیلمان در لباس بهار

بلندی های دیلمان در لباس بهار
این عکس متعلق به اطراف روستای پش از ارتفاعات دیلمان می باشد.00
مجید حاجی | چهارشنبه 9 مرداد 1392
عبدل | دوشنبه 27 ارديبهشت 139500
هنگام فرودین که رساند زما درود بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود کز سبزه و بنفشه وگلهای رنگ رنگ گویی بهشت ز آسمان آمده فرود
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید