طبیعت بكر روستای گال

طبیعت بكر روستای گال
روستای گال در شمال استان آ.ش قرار گرفته است و یکی از روستاهای استان آ.ش، شهرستان ورزقان بخش خاروانا می باشداین روستا در فاصله صدوپنج کیلومتری تبریز و 32 کیلومتری ورزقان قرار گرفته است.روستای گال از طرف شمال با روستای علیار و از طرف جنوب با روستای مزرعه چل و از طرف مشرق با روستای مزرعه شادی و از طرف مغرب با روستای جوشین و ار طرف شمال شرقی با روستاهای ایزوان و کالجان و از طرف جنوب شرقی با روستای اویلق و از طرف جنوب غربی با روستای سرکش همسایه است.و در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است.از این روستا تا بخش خاروانا 30 کیلومتر فاصله است و از جاده بین المللی تبریز-ورزقان-خاروانا،یک و نیم کیلومتر فاصله دارد. راهش در سال نود آسفالت کاری شده است. در شمال غربی این روستا یک آثار تاریخی بنام قلعه گال-جوشین که در تصویر بالا می بینید وجود دارد و سنگ های به شکل قوچ وجود دارد، و یک صحرایی بنام قاریخ(برفی)در جنوب این روستا قرار دارد.از نظر زمین شناسی در این صحرا یک درزه ای بزرگ در سنگ ایجاد شده است که همیشه برف و یخ در این درزه موجود می باشد،در زمان قدیم زمانی که در این روستا برق و یخچال نبود از یخ این در تابستان استفاده می کردند،و یک چشمه در یک صحرای این روستا بنام سردع خونی(سردخانه)وجود دارد که آبش برای درد کلیه مفید است در فصل بهار این روستا خیلی سرسبز و دیدنی می شود.و آب معدنی محسوب می شود00
شهرت گوزلی | شنبه 17 فروردين 1392
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید