چشمه گل افشان کهیر

چشمه گل افشان کهیر
مهدی مخلصیاندوشنبه 5 مهر 1389 | 13 سال پیشدهانه گل افشان کهیر، در روستای کهیر در مسیر چابهار به جاسکدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیسیستان و بلوچستانکلید‌واژهچشمهافشانکهیر1072 بازدید