گل افشان کهیر

گل افشان کهیر
گل افشان کهیر، در مسیر چابهار به جاسک، نزدیک روستای کهیر. گل افشان ها در واقع چشمه هایی هستند که به جای آب از آنها گل فوران می کند. خروج این گل و خشک شدن آنها به مرور زمان باعث آفرینش تپه هایی شبیه به آتش فشان ها ولی در مقیاس بسیار کوچکتر می شود.20
مهدی | سه‌شنبه 6 مهر 1389
بندر کنارکبندر کنارک
چابهاربندر چابهار
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیافشانکهیر
مهدی مخلصیانمهدی مخلصیانعضویت از سه‌شنبه 23 شهريور 1389instagram.com