آرمگاه امامزاده علی (ع)

آرمگاه امامزاده علی (ع)
آرامگاه امام‌زاده علی (ع) در روستاى چناسك قرار دارد. امام زاده علی بن عون بن علی (ع) نوه امام علی (ع) می باشد. ساختمان امام‌زاده ‌در حال حاضر، به دو بخش تقسیم مى‌شود : اول بناى قدیمى‌تر که عبارت از حرم امام‌زاده است و دیگرى شبستانى با سردر آن که بخش جدیدتر بنا به شمار مى‌رود.بناى حرم داراى نقشهٔ هشت‌ضلعى است که طول هر ضلع آن ۲/۸۰ متر است. در نماى خارجى بنا، روى جرزهاى هشت‌گانه، طاق‌نماهایى قاب‌سازى شده است. قوس بالاى طاق‌‌نماها از نوع «پنج و سه» است. یک در میان، در وسط هر یک از ضلع‌هاى بنا، پنجره‌اى مستطیل شکل جاسازى شده و در زیر تیزهٔ قوس‌هاى هشت‌گانه، یک طرح هندسى تزئینى به کمک آجر‌کاریِ «خفته و رفته» ایجاد شده است. در بالاى هر یک از جرزها، و در نتیجه در بالاترین حدِ هشت ضلعى، با انجام آجرکاریِ هنرمندانه‌اى قطاربندیِ دندانه‌دندانه‌اى به وجود آمده است. در داخل ساختمان امام‌زاده دو پنجره دیده مى‌شود که شیشه‌هاى رنگى دارند. کف امام‌زاده با کاشى‌هاى کف‌پوش معروف به «ابروباد» دورهٔ‌ قاجاریه پوشیده شده است. در میان حرم، یک ضریح چوبى قرار دارد که بر روى مرقد امام‌زاده جاى گرفته است. در بالاى سردرِ ورودى حرم‌ امام‌زاده، بر روى سنگ، کتیبه‌اى وجود دارد که تاریخ بناى بقعه را سال ۸۸۴ هجرى قمرى اعلام کرده است. نام سازندهٔ‌ بقعه در کتیبهٔ‌ مزبور «درویش نورالدین» ذکر شده است. عباس رضائی | يكشنبه 20 تير 1389769 بازدید
عباس رضائی هموند از چهارشنبه 12 خرداد 1389