گل لاله

گل لاله
محمدرضا زمان ثانیيكشنبه 30 خرداد 1389 | 13 سال پیشدشت گل لاله در گچسر واقع در جاده كرج به چالوس كه در اردیبهشت ماه محل برگزاری نمایشگاه انواع گل لاله می باشد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهلاله1071 بازدید
محمدرضابختیاری لطیف ،زنده،زیبايكشنبه 30 خرداد 1389 | 13 سال پیش