باغ گلهای اصفهان

باغ گلهای اصفهان
باغ گلها در حاشیه رودخانه زاینده رود و در کنار پل بزرگمهر اصفهان قرار گرفته است که با جمع آوری و پرورش انواع گل های زیبا و زینتی محلی زیبا و جالب را برای بازدیدکنندگان فراهم آورده است.10
نجمه | جمعه 28 خرداد 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغگلهایاصفهان
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی