شکل کاج در دل کوه های جاده چالوس

شکل کاج در دل کوه های جاده چالوس
شکل کاج در دل کوه های جاده چالوس ع بهنام | يكشنبه 26 ارديبهشت 1389
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.