موزه رئیس علی دلواری

موزه رئیس علی دلواری
این موزه در شهر دلوار از توابع شهرستان تنگستان ( اهرم ) واقع شده است. ساختمان این موزه در واقع خانه و محل زندگی رئیسعلی دلواری بوده است. منبع سازمان میراث فرهنگی 00
هادی | چهارشنبه 22 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیموزه ها
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت