دیار همیشه سبز 2

دیار همیشه سبز 2
محمد صادق کریمیپنجشنبه 8 مرداد 1388 | 14 سال پیشاین عکس مربوط به جاده رحیم آباد به سمت سفید آب در شهرستان رودسر گیلان است. از من می شنوید اگر گذرتان به رودسر خورد یه سری به این جا بزنید. واقعاً زیباست...دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهدیارهمیشهسبز940 بازدید