دیار همیشه سبز 2

دیار همیشه سبز 2
این عکس مربوط به جاده رحیم آباد به سمت سفید آب در شهرستان رودسر گیلان است. از من می شنوید اگر گذرتان به رودسر خورد یه سری به این جا بزنید. واقعاً زیباست...00
محمد صادق | پنجشنبه 8 مرداد 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدیارهمیشهسبز
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!