دیار همیشه سبز 2

دیار همیشه سبز 2
این عکس مربوط به جاده رحیم آباد به سمت سفید آب در شهرستان رودسر گیلان است. از من می شنوید اگر گذرتان به رودسر خورد یه سری به این جا بزنید. واقعاً زیباست...محمد صادق | پنجشنبه 8 مرداد 1388