جنگل نیلبرگ رامیان

جنگل نیلبرگ رامیان
جنگل و چشمه زیبای نیلبرگ در دو کیلومتری جنوب شرق رامیان واقع است . این منطقه دارای چشمه ها و ابشارهای فراوانی است که اب این چشمه ها ، اب شرب مردم شهر رامیان را تامین می کند . این جاده به چشمه منتهی می شود مهدی | دوشنبه 1 مهر 1387
مهدی بایهموند از پنجشنبه 28 شهريور 1387