مردنمکی

مردنمکی
مرد نمکی شماره 4 کامل ترین مرد نمکی کشف شده تاکنون است. این نوجوان که 2300 سال در معدن نمک چهرآباد زنجان سالم مانده است اینک در خانه ذوالفقاری در شهر زنجان نگه داری می شود.بهروز | شنبه 4 خرداد 13871445 بازدید
هدی بخشیان من 1 مطلب دیگه هم دراین باره توی سایت خونده بودم اونم مال شماستشنبه 4 خرداد 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیمردنمکی
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.