مردنمکی

مردنمکی
مرد نمکی شماره 4 کامل ترین مرد نمکی کشف شده تاکنون است. این نوجوان که 2300 سال در معدن نمک چهرآباد زنجان سالم مانده است اینک در خانه ذوالفقاری در شهر زنجان نگه داری می شود.00
بهروز | شنبه 4 خرداد 1387
هدی بخشیان | شنبه 4 خرداد 138700
من 1 مطلب دیگه هم دراین باره توی سایت خونده بودم اونم مال شماست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرزنجان
واژه کلیدیمردنمکی
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.