نقش جهان

نقش جهان
بابک ارجمندیدوشنبه 30 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیشپانورامای (كروی) 360 درجه میدان نقش جهاندسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیاصفهانکلید‌واژهنقشجهان1338 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 29 مهر 1393 | 9 سال پیش
  • غروب زیبای میدان نقش جهانبنای زیبای تاریخی شهر اصفهان
  • دروازه چوگانمیدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد
  • نمای عالی قاپو از پشتعکس از قسمت ورودی به طبقات بالا و از داخل کوچه گرفته شده است.
  • مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
  • مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری دوره صفوی است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.