نقش جهان

نقش جهان
پانورامای (كروی) 360 درجه میدان نقش جهان20
بابک | دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
نمای ایران | سه‌شنبه 29 مهر 139300
سپاس
غروب زیبای میدان نقش جهانبنای زیبای تاریخی شهر اصفهان
دروازه چوگانمیدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد
نمای عالی قاپو از پشتعکس از قسمت ورودی به طبقات بالا و از داخل کوچه گرفته شده است.
مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری دوره صفوی است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدینقشجهان