آداب و رسوم آذربایجان شرقی(قالی بافی)

آداب و رسوم آذربایجان شرقی(قالی بافی)
رضا پورلطفیپنجشنبه 8 فروردين 1387 | 16 سال پیشبا سلام از این پس تصمیم گرفته ام كه مطالبی در مورد آداب و رسوم و صنایع دستی و... نوشته تا دوستان ما با مطالعه آنها شناخت بیشتری نسبت به كشور عزیزمان ایران داشته باشند. قالى بافى: به استناد منابع بسیار، در قرن سوم هجرى آذربایجان از بزرگ ترین مراكز بافت قالى و زیلو بود. در دوره سلجوقیان و ایلخانیان هنر قالى بافى در آذربایجان رواج كامل داشت و بر مبناى مینیاتورهاى نسخ خطى خمسه نظامى اثر قاسم على و برخى آثار دیگر كه بیشتر نقوش قالى و طرز بافت آن را نمایش میدهند، آشكار مى شود كه قالى بافى در دوره تیموریان و سپس در دوره صفویه سیر تكاملى خود را طى نمود و نقوش جدیدى چون سجاده اى، گل و بوته، ترنج و لچك، حیوانات، خصوصاً نقش گل شاه عباسى متداول گردید و تنوع رنگ ها و استفاده از ابریشم، ظرافت و زیبایى و كیفیت قالى ها را تا حد قالى پرده نما، بالا برد. نمونه هاى چنین فرش هایى در حال حاضر در بسیارى از موزه هاى دنیا در معرض نمایش قرار دارد. تبریز از مراكز عمده قالى بافى ایران است و از زمان جانشینان هلاكوخان مغول و پس از آن مركز داد و ستد قالى بوده است. در دوره صفوى نیز قالى هاى بسیار نفیس در آذربایجان بافته مى شد. از این رو به جرات مى توان گفت كه حفظ و احیای هنر قالى بافى در ایران مرهون هنرمندان قالى باف و بازرگانان آذربایجان است. امروز هم آذربایجان یكى ازمراكز مهم تولید انواع قالى در ایران است و بافتن انواع قالى در بیشتر شهرها و روستاهاى آذربایجان رواج كامل دارد و قالى بافى از صنایع دستى مهم استان محسوب مى شود. تولیدات این هنر از نظر صادرات اهمیت بسیار دارد و یكى از اقلام صادراتى عمده ایران را تشكیل میدهد. این امر موجب اشتغال نیروى عظیم انسانى نیز شده است. صنعت قالى بافى در سراسر استان به صورت كارگاهى در مناطق شهرى و تك بافى تقریباً دراغلب روستاهاى آذربایجان رواج دارد و هر ساله تعداد قابل توجهى از انواع قالى و قالیچه در طرح ها و نقش هاى متنوع و بافت هاى گوناگون به بازارهاى داخلى و خارجى عرضه مى شود. منبع:eazarbayjanmiras.ir دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیآذربایجان شرقیکلید‌واژهآدابرسومآذربایجانشرقیقالیبافی1270 بازدید