جویبار

جویبار
(گز یده ای از كتاب پیامبر نوشته ی جبران خلیل جبران) اما تو ای دریای بزرگ! ای مادر خفته ! تو ای دریای بزرگ كه جویبار و رود، آرامش و آزادی خود را تنها در تو می یابند. بدان كه این جویبار تنهاریك بار خواهد جوشید. و از این پس دیگر صدای شرشر آن را در این معبر نخواهی شنید. به سوی تو خواهم آمد؛ قطره ای رها، به سوی اقیانوسی آزاد.00
نجمه | دوشنبه 20 اسفند 1386
محمد | دوشنبه 20 اسفند 138600
عکس قشنگیه!
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیجویبار
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی