شماره دوم وب نامه نمای ایران

شماره دوم وب نامه نمای ایران
شماره دوم وب نامه نمای ایران - تابستان و پاییز ۱۳۹۹ - منتشر شد در این شماره می خوانید: - درباره نمای ایران - گزارشی از مسابقه عکاسی نگاهی با پنجره - درباره داوران مسابقه عکاسی نگاهی با پنجره - معرفی آقای جواد رضایی - نفر نخست مسابقه عکاسی نگاهی با پنجره - جندق - آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ‌نگاره‌های منطقه تیمره - معرفی اقامتگاه بوم‌گردی روزیه - روستای چاشم - کاخ سرهنگ آباد وب نامه نمای ایران - شماره دوم - تابستان و پاییز ۱۳۹۹ iranview.irنمای ایران | دوشنبه 20 بهمن 1399558 بازدید
نخستین شماره خبرنامه داخلی نمای ایران منتشر شدنخستین شماره (فروردین ۱۳۹۹) خبرنامه داخلی نمای ایران منتشر شد