نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی

نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی
محمد ناصری فردپنجشنبه 14 فروردين 1399 | 3 سال پیشخیلی از غارهای ایران بویژه لرستان، نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی هستد؛ که بعلت نداشتن دانش خاص نقاشی های کهن غارها و کوه های ایران و عدم درک پیام ها و مضامین شان، به آنها لقب نقاشی های چوپانی داده ایم. این نگاه غیر علمی و غیر کارشناسی سبب شده تا نقاشی های کهن که شناسنامه های ملی و تکرار ناشدنی ایران هستند. بشدت بد ست قاچاقچیان وافراد ناآگاه به طمع نقشه گنج، نابود شوند. این در حالی است که در اغلب کشورهای جهان، دیدن آنها حتی برای پژوهشگران و دلسوزان، دارای شرایط و ضوابط سخت گیرانه و خاصی است. archaeofeed.comدسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاغارهاکلید‌واژهRoc Artpictographsسنگ نگار ها petroglyphsنگارخانه کهن605 بازدید