اطلاعیه در خصوص تغییر بستر نقشه نمای ایران

اطلاعیه در خصوص تغییر بستر نقشه نمای ایران
نمای ایران دوشنبه 12 اسفند 1398 | 4 سال پیشدرود نمای ایران هم اکنون بستر نقشه خود را از گوگل به لیف‌لِت و Open Street Map تغییر داد. توسعه نرم‌افزاری این تغییر انجام شده و بر روی سایت نمای ایران منتشر گردیده و قابل استفاده است. با احترام فراوان بابک ارجمندی نمای ایران iranview.irدسته‌بندینمای ایرانکلید‌واژهنقشهنمای ایرانلیف لت764 بازدید