درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان,شهربیشاپور،کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش دوم

خلق بسیاری از آثار هنری از جمله نقش برجسته ها و کتیبه ها در دوره ساسانی به طور مستقیم نتیجه اتفاقات سیاسی و اجتماعی این دوره بوده است و شاهان ساسانی جهت گزارش این رویدادها به آیندگان و جاودانه کردن خود در تاریخ به خلق این آثار هنری اقدام کرده اند.

درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان
پروین هاوشيكشنبه 11 اسفند 1398 | 5 سال پیشدرگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان, شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد بخش دوم 2.سنگ نگاره ها در مسیر تنگه چوگان در اواسط اردیبهشت ماه در حالی که فضا آکنده از عطر بهار نارنج است قدم میزنم، سنگ نگاره های روایت گر، در دو طرف تنگه قابل دیدن اند درواقع تنگه منتهی به شهر بیشاپور در حکم ورودی شهر بوده است که دستاوردهای حکومت ساسانی را ضمن بهره گیری(مشروعیت بخشی) از کمک اهورا مزدا،فره ایزدی و ایزد بانوان،برای بیننده بازگو میکنند. خلق بسیاری از آثار هنری از جمله نقش برجسته ها و کتیبه ها در دوره ساسانی به طور مستقیم نتیجه اتفاقات سیاسی و اجتماعی این دوره بوده است و شاهان ساسانی جهت گزارش این رویدادها به آیندگان و جاودانه کردن خود در تاریخ به خلق این آثار هنری اقدام کرده اند.نقش برجسته ای ازشاپور در بیشاپور فارس دو اتفاق مهم زمان شاپور یعنی جریان پیروزی شاپوروآیین دیهیم ستانی او از اهورا مزدا در هم بافته است. در این نقش برجسته در بیشاپور فارس ، شاپور سوار بر اسب رو به چپ دارد، جسد گوردیان زیرپای اسب افتاده است. شاپوربا دست راست امپراتورفیلیپ عرب را گرفته و فیلیپ با توجه به سنت درباره ایران دست ها را زیرآستین پنهان کرده است. والرین جلوی اسب شاپور زانو زده و این بار هم مسلح است. رفتار متفاوت شاپور با والرین و فیلیپ از آن رو است که فیلیپ، در سا ل 244 م باپرداخت غرامت به شاپور با او پیمان صلح بست، درحالیکه والرین درحال نبردبا شاپور دستگیر شد.در این سنگ نگاره فرشته ای شناور در بالای اسب شاپور در حال دادن دیهیم شاهی به اوست.دردو سوی سنگ نگاره مجلس هایی در چهارردیف در نظر گرفته شده است که در آنها بلندپایگان ایرانی،اسیران رومی و حاملان غنیمت های جنگی ، هریک به طور جداگانه به نمایش در آمده اند. دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیسنگ‌نگاره‌هاکلید‌واژهساسانیانباستانسنگ نگارهفارسبیشاپورتنگه چوگانکازرونفیروز آباد38087 بازدید
بابک سپاس فراوان از اشتراک گذاریدوشنبه 12 اسفند 1398 | 5 سال پیش
سپیده 🌺🌺سه‌شنبه 13 اسفند 1398 | 5 سال پیش
سپیده بسیار عالی دوشنبه 25 فروردين 1399 | 5 سال پیش
  • درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان، شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش نخستپس از فروپاشی حکومت پارتیان به دست اردشیر بابکان ،در اوایل قرن سوم میلادی،قدرتی جدید به نام سلسله ساسانی روی کار آمد.بنیان تعدادی از شهر های تاریخی ایران به دو پادشاه نخستین این سلسله ،اردشیر و شاپور منسوب است که ساخت هر یک از این شهر ها اهدافی را دنبال میکرد.
  • غار شاپورغار شاپور در منطقه تنگ چوگان و شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین پایتخت ساسانیان در ارتفاع حدود ۸۰۰ متری از سطح زمین قرار دارد و مجسمهٔ شاپور از یک ستون چکیده غول‌پیکر که در این غار وجود داشته تراشیده شده و با وجود گذشت ۱۷۰۰ سال هم‌چنان پابرجا می‌باشد.
  • نقش قندیلنقش قندیل در فاصله ۸۵۰ متری شمال غرب روستای قندیل و ۶ کیلومتری شهر قائمیه (چنار شاهیجان) از توابع کازرون در استان فارس قرار دارد.
  • نقش برجسته سراب بهرام“نقش برجسته ها، راویان مصور تاریخ اند.”
  • میل اژدهابنای سنگی میل اژدها که به نام های دیمه‌ میل و میل آزاد نیز نامیده می شود بنایی ساخته شده از ۱۶ ردیف سنگهای بزرگ تراشیده شده به شکل مکعب مستطیل بوده که بر دامنه تپه ای سنگی در ۵ کیلومتری غرب (جنوب غربی) شهرستان نورآباد و در نزدیکی راه این شهر به روستای آهنگری واقع شده است.
سکه های ساسانینمای ایران نمای ایران سکه های ساسانیسلسله ساسانی آخرین سلسله قدرمت و جهانی ایران بود. آنها خود را نوادگان و وارثان امپراطوری هخامنشیان می دانستند
یک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآوردفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانیک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآورددر قرن ششم میلادی، قدرت نظامی و فرهنگی ساسانیان با پادشاهی خسرو اول، که در سال 531 میلادی به قدرت رسید، به اوج خود رسید
قلعۀ ساسانی گرمهدریاچه کویر دریاچه کویر قلعۀ ساسانی گرمهیکی از مناطق گردشگری گرمه، قلعه‌ای قدیمی ساخته‌شده از گل، خشت و سنگ است.
درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان، شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش نخستپروین هاوشپروین هاوشدرگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان، شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش نخستپس از فروپاشی حکومت پارتیان به دست اردشیر بابکان ،در اوایل قرن سوم میلادی،قدرتی جدید به نام سلسله ساسانی روی کار آمد.بنیان تعدادی از شهر های تاریخی ایران به دو پادشاه نخستین این سلسله ،اردشیر و شاپور منسوب است که ساخت هر یک از این شهر ها اهدافی را دنبال میکرد.