خدا در روستای ماست...

  • خدا در روستای ماست...
  • خدا در روستای ماست...
خدا در روستای ماست خدا در روستای ما کشاورز است خدا را دیده‌ام با کارگر‌ها مهر را می‌‌کاشت ،ایمان را درو میکرد خدا با باد می‌رقصید و بر روی چمن‌ها میدوید و میدوید از روی شالیزار خدا با ابر می‌‌گریست اشکهایش را تهی میکرد روی کشت زار روستای ما خدا با کدخدای روستای ما برادر نیست که او از آبشار کوه‌های روستا جاریست کنار چشمه ی پاکی من او‌را دیده‌ام با دست‌های ساده و خاکی خدا هم همچو دیگر مردمان روستا از کدخدا شاکی‌ خدا در روستای ماست خدا در روستای ما کشاورز است من از این روستای سبزو از این بوی شالی میشوم سر مست خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد در آنجا هست خدا در روستای ماست خدا در روستای ما کشاورز است سیدحسین | دوشنبه 10 اسفند 1394985 بازدید
تنور کوهیتنوری برای پخت نان در دل دشت
زندگی حتی در دل سنگزندگی گلهای کوچک در دل سنگ
گل صحراییگل های صحرا در بهار
طلوعدشت به آرامی بیدار میشود.
نمای زیبای برفخانه طزرجان یزد از فراز پناهگاه شیرکوهارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب‌های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.
واژه کلیدیسانیجتفت
سیدحسین رضوانیسیدحسین رضوانیهموند از شنبه 8 اسفند 1394