بام ایران از بلندای اصفهان

بام ایران از بلندای اصفهان
منظره ی قله دماوند از فراز قله کرکسمهرداد | يكشنبه 13 دی 13941972 بازدید
نمای ایران بسیار زیباست. سپاسيكشنبه 13 دی 1394 | 6 سال پیش
بابک خیلی زیباستيكشنبه 13 دی 1394 | 6 سال پیش
عبدل خیلی زیبا . نمای بام ایران از بام اصفهانيكشنبه 13 دی 1394 | 6 سال پیش
محمد سپاس از تصاویر زیباتون  زنده باد کوهنوردان باعشق مخصوصا کوهنوردان عکاسيكشنبه 16 اسفند 1394 | 6 سال پیش
قلعه كوهاباین کاروانسرا متعلق به دوره صفوی بوده و به شماره ۱۴۸۹ در سال 1355 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است
موزه کلوکموزه کلوک نطنز ؛ از صفویه ،قاجار و پهلوی
مسجد جامع نطنزمسجد جامع یا مسجد جمعهٔ نطنز
آتشکده نطنزآتشکده نطنز ،نیایشگاه زرتشتيان
بنای تاریخی عباس آبادکاخ عباس آباد نطنز، یادگاری از دوران صفویه است که در کنار جاده قدیم نطنز به کاشان قرار دارد.
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان