بام ایران از بلندای اصفهان

بام ایران از بلندای اصفهان
منظره ی قله دماوند از فراز قله کرکس30
مهرداد | يكشنبه 13 دی 1394
نمای ایران | يكشنبه 13 دی 139400
بسیار زیباست. سپاس
بابک | يكشنبه 13 دی 139400
خیلی زیباست
عبدل | يكشنبه 13 دی 139400
خیلی زیبا . نمای بام ایران از بام اصفهان
محمد | يكشنبه 16 اسفند 139400
سپاس از تصاویر زیباتون  زنده باد کوهنوردان باعشق مخصوصا کوهنوردان عکاس
ابیانهروستای زیبایی ابیانه
ابیانهامرار معاش مردم ابیانه
ابیانهابیانه
ابیانهابیانه
ابیانهابیانه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هااصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند