روستای ده بالا

روستای ده بالا
نجمه فرشیسه‌شنبه 2 تير 1394 | 8 سال پیشروستای ده بالا در استان یزد قرار دارد و صعود به قله شیرکوه از این روستا صورت میپذیرد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعییزدکلید‌واژهباغبالاشیرکوه1430 بازدید
عبدل واقعا جای زیبا و دنجی است چند باری ده بالا و یک بار هم طزرجان امدم خانه دوستان . ان ارامش و زیبایی طبیعت روح افزاست . دوستان تجربه کنند . از توابع شهر تفتپنجشنبه 4 تير 1394 | 8 سال پیش
  • نمای زیبای برفخانه طزرجان یزد از فراز پناهگاه شیرکوهارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب‌های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.
  • بازی ابرها و طبیعتآسمان پاك طبیعت
  • پناهگاه برفخانه طزرجان یزدکوه برفخانه با ارتفاع 4011 متر و دیواره 300 متری آن یکی از زیبا ترین قله های ایران است که در روستای طرزجان از توابع شهرستان تفت و در جنوب غربی آن واقع شده است. کوه برفخانه طزرجان را به چند قله تقسیم کرده اند که یکی قله طزرجان با ارتفاع 4000متر و دیواره 300 متری آن و قله برفخانه با ارتفاع3950 با دیواره 150متری ومیل برفخانه با ارتفاع 3850متر و همچنین سوزنی معروف این کوه مشهور به میل فریدونی.برای ما جای سوال بود که کدام قله برفخانه است و کدام قله طزرجان ولی با تحقیقاتی که از کوهنوردان یزدی به عمل آوردیم ،به ا
  • تنور کوهیتنوری برای پخت نان در دل دشت
  • زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...