پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز

پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز
تپه علیرضا که امروزه به نام پارک شبنم نوده خاندوز شهرستان آزاد شهر استان گلستان نام گذاری شده است ، این پارک از نوع جنگلی و دارای امکانات تفریحی برای کودکان است جایی خوش آب و هوا و با تمای بسیار زیبا در طبیعت بکر استان گلستان پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز استان گلستان ، جایی دیدنی و جذابحسن | پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394
حامد خیلیییییییییییی زیباپنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
عبدل طبیعت سرسبز شمال . بسیار زیباستپنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
بابک زیباست. سپاسسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 7 سال پیش
پیربادپیرباد نوده آزادشهر
رودخانه خرما رودرودخانه خرما رود، آزادشهر استان گلستان
پارک شبنم شهر نوده خاندوزپارک شبنم (تپه علیرضا) شهر نوده خاندوز
رودخانه خرما رودرودخانه خرما رود، آزادشهر
مرزبنروستای مرزبن
دسته بندیگلستانجنگل ها
واژه کلیدیشبنمنودهخاندوز
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com