پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز

پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز
حسن گنجیپنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشتپه علیرضا که امروزه به نام پارک شبنم نوده خاندوز شهرستان آزاد شهر استان گلستان نام گذاری شده است ، این پارک از نوع جنگلی و دارای امکانات تفریحی برای کودکان است جایی خوش آب و هوا و با تمای بسیار زیبا در طبیعت بکر استان گلستان پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز استان گلستان ، جایی دیدنی و جذابدسته‌بندیگلستانجنگل‌هاکلید‌واژهشبنمنودهخاندوز2080 بازدید
حامد خیلیییییییییییی زیباپنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل طبیعت سرسبز شمال . بسیار زیباستپنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
بابک زیباست. سپاسسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 8 سال پیش