آرامگاه نادر شاه افشار

آرامگاه نادر شاه افشار
محمد نورمحمدياندوشنبه 25 اسفند 1393 | 9 سال پیشباغ موزه نادری (آرامگاه نادرشاه) بنایی است در مشهد كه به یادبود نادر شاه ساخته شده است. این بنا در باغی به مساحت 14400 مترمربع ساخته شده واین مجسمه ها را هنرمند فقید ابوالحسن صدیقی ساخته است. داخل بنا نیز تالار موزه است. دسته‌بندیآرامگاه‌هاموزه هاخراسان رضویکلید‌واژهآرامگاهنادر شاه افشارمسابقه1676 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 25 اسفند 1393 | 9 سال پیش