برج گرگان

برج گرگان
میدان بسیج گرگان (المان شهر گرگان)حسن | شنبه 3 آبان 13931064 بازدید
واژه کلیدیبرجگرگان
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com