در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است حیف باشد که ز کار همه غافل باشی نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف گر شب و روز در این قصه مشکل باشی .. "حافظ"10
نجمه | چهارشنبه 1 ارديبهشت 1389
عبدل | يكشنبه 20 ارديبهشت 139400
حسن انتخاب شعر زیبایتان و تلنگر زیرکانه جناب حافظ به گذر عمر .. و به یادآمدن ابیاتی چون .. ای که پنجاه رفت و درخوابی شاید این چند روزه دریابی .. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین که این اشارت ز جهان گذران مارابس .. بسیار بجا بود که دلفریبی بهار لگام گسیخته مان نکند
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی