پروانه

پروانه
خوب شد! خوب شد ای شمع، که پروانه نداری که غم سوختنش مایه ی آزار تو می شد! سیمین بهبهانی00
نجمه | سه‌شنبه 6 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپروانه
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی