جزیره کیشمحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیجزیره کیشجزیره كیش حدود 90 كیلومتر مربع مساحت و بیضی شكل می باشد.فاصله آن از راه دریایی تا بندرعباس300 كیلومتر و جزیره قشم 225 كیلومتر میباشد.جزیره مرجانی ك...
شهر زیرزمینی کاریزحمزه مرادیحمزه مرادیشهر زیرزمینی کاریزشهر زیر زمینی کاریز در جزیره زیبای کیش واقع شده است
14 نتیجه 12 از 2